13 gru 2019

13 gru 2019

komunikat BCT i PISIL dotyczący wagowej opłaty manipulacyjnej

Przez:

Sekcja: Aktualności

W nawiązaniu do negocjacji prowadzonych przez PISIL wraz z BCT ws. opłaty manipulacyjnej, poniżej  przekazujemy  wspólny komunikat BCT i PISIL dotyczący wagowej opłaty manipulacyjnej.

K O M U N I K A T

Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. i Polska Izba Spedycji i Logistyki (działająca w imieniu operatorów intermodalnych) polubownie zakończyły w dniu 20 listopada 2019 roku spór w sprawie pobierania tzw. opłaty manipulacyjnej za obsługę wagonów. W efekcie szeregu spotkań i rozmów nt problemów związanych z koordynacją podstawień oraz sprawną obsługą pociągów intermodalnych, strony ustaliły podjęcie wspólnych działań mających na celu wypracowania efektywnego modelu współpracy zapewniającego poprawę konkurencyjności i usprawniającego obsługę przewozów intermodalnych. Zmiany te dotyczyć będą m.in. automatyzacji wymiany danych, ograniczenia czynności związanych z obsługą bocznicową, przestrzegania terminowości korzystania z tzw. okien przeładunkowych oraz koordynacji i automatyzacji związanej z awizacją kontenerów.

Nowy model współpracy zostanie wdrożony do końca 2020 roku, a nowa Taryfa Usług terminalowych nie będzie zawierać opłaty manipulacyjnej za obsługę wagonów. Przewiduje się możliwość wprowadzenie katalogu opłat za usługi oferowane operatorom, czy też opłat naliczanych za nie wykonanie wymaganych czynności lub za naruszenie obowiązujących procedur. Podstawą rozliczenia będzie faktyczne wykonanie danych usług, odpowiednio zamawianych a nie bezzasadnie narzucanych operatorom intermodalnym przez terminal.

Polubowne zakończenie sporu wynikało z obopólnej troski o rozwój przewozów intermodalnych oraz ustalenie transparentnych i efektywnych dla stron warunków współpracy. (op. HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet