11 mar 2020

11 mar 2020

Komisja Europejska – wsparcie dla gospodarki UE i sektora MŚP

Przez:

Sekcja: Aktualności

KE podczas konferencji prasowej 10 marca oraz podczas debaty w Parlamencie Europejskim przedstawiła szereg specjalnych działań, jakie podejmie, w celu walki z koronawirusem oraz z jego skutkami dla gospodarki – informuje, stały przedstawiciel ZMPD przy UE.W zakresie wsparcia dla gospodarki i sektora MŚP Komisja Europejska podjęła następujące decyzje o:

– wzmocnieniu współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, KE oraz Europejskim Bankiem Centralnym;
– złagodzeniu zasady związane z pomocą państwa – państwa członkowskie będą mogły udzielić wsparcia firmom, które tego potrzebują;
– dopuszczeniu pewnej elastyczności w stosowaniu zasad Paktu Stabilności i Wzrostu;
– powołaniu specjalnego funduszu tzw. Corona Response Investment Initiative, z którego środki zostaną przekazane na wsparcie sektorów zdrowia, MŚP, rynku pracy i innych newralgicznych sektorów gospodarki. Inwestycje mają osiągnąć poziom 25 miliardów euro;
– uwolnieniu środków z funduszy strukturalnych, aby zapewnić płynność i możliwość finansowania inwestycji (odpowiednia propozycja zmiany rozporządzenia ma być gotowa w przyszłym tygodniu).Link do komunikatu prasowego KE:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_440 (Źr.www.zmpd.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).