7 gru 2023

7 gru 2023

Komisja Europejska przeciwna powrotowi zezwoleń dla Ukraińców

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wniesiona przez Polskę pod obrady Rady kwestia zmiany umowy transportowej między UE i Ukrainą nie zyskała poparcia ministrów transportu za wyjątkiem przedstawicieli Słowacji i Węgier. Na niefunkcjonalny system e-kolejki zwrócili uwagę ministrowie Czech i Chorwacji. Z kolei unijna komisarz transportu Adina Valean stoi na stanowisku,  że porozumienie unijne musi być chronione i przestrzegane i że to porozumienie zostało przyjęte przez Radę, ma jasny zakres i jest częściową liberalizacją transportu, a jego przestrzeganie należy do członków.

Decyzję o powrocie zezwoleń na przejazdy między Ukrainą i poszczególnymi państwami UE podejmą państwa członkowskie większością kwalifikowaną. Oczekuje, że na podstawie art. 7 KE zwoła Komitet Wspólny, który powinien dokonać rewizji tej umowy. Przewidywany termin zwołania Komitetu Wspólnego planowany jest na marzec.

Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 05.12.2023 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet