22 cze 2021

22 cze 2021

Kolejny pakiet zmian dla MŚP i dużych inwestorów w prekonsultacjach

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji kolejny pakiet ulg dla biznesu obejmujący:

-ulgę IPO,  która będzie wspierać proces poszukiwania kapitału w ramach pierwszej emisji na giełdzie.

-Estoński CIT 2.0. to druga faza wdrożenia w Polsce rozwiązań, które łączą korzystne warunki opodatkowania z niskimi kosztami obsługi podatku.

-ulgę na konsolidację, która pomoże w restrukturyzacji firm po pandemii.

– ułatwienia w tworzeniu i funkcjonowaniu PGK, czyli atrakcyjnej formy rozliczenia dla grup spółek.

Ulgi na IPO

Jednym z elementów pakietu poddanego prekonsultacjom są rozwiązania dla firm, które chcą wejść na giełdę i dla tych, którzy w giełdowego debiutanta będą inwestowali.

Debiutanci muszą ponieść koszty związane z przygotowaniem, przekształceniem organizacji, przygotowaniem oferty, działaniami marketingowymi. Ponoszą również wydatki na sporządzenie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe czy giełdowe. MF proponuje ulgę która ułatwi poniesienie tych kosztów. Takie wydatki będą mogły zostać zakwalifikowane w koszty w wysokości 150%. Przy czym w przypadku usług doradczych, prawnych i finansowych, bezpośrednio związanych z emisją, odliczenie będzie przysługiwać do maksymalnej wysokości 50% wydatków, nie więcej jednak niż 50 tys. zł bez uwzględnienia podatku VAT.

Propozycja zawiera także zachętę dla inwestorów. Każda zarobiona na giełdzie złotówka obciążona jest obecnie 19% podatkiem Belki. W ramach proponowanego rozwiązania, każdy kto kupi akcje startującej na giełdzie spółki i zachowa je przez 3 lata, nie zapłacił podatku od ich sprzedaży. To zwiększy zainteresowanie nowymi firmami po stronie inwestorów.

Estoński CIT 2.0

Od stycznia przyszłego roku, każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, będzie mogła wybrać rozliczenie na zasadach Estońskiego CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Będzie to możliwe, ponieważ w drugiej fazie wdrażania w Polsce tego rozwiązania, zniesiony zostanie wymagany do tej pory limit przychodów firmy na poziomie 100 mln zł.

Zniesiony zostanie także obowiązek ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych. Uprawnione do skorzystania z systemu będą nie tylko spółki z o.o. i SA, ale również, na określonych zasadach, trzy kolejne rodzaje form prawnych: spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne a z funduszu inwestycyjnego także spółdzielnie.

Pozostaną tylko dwa warunki, tj. wymóg prowadzenia w Polsce realnego biznesu, czyli osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej i zatrudnianie minimalnej liczby pracowników oraz prosta struktura właścicielska, czyli ograniczenie kręgu udziałowców do osób fizycznych i brak wielopoziomowej struktury.

Ułatwienia dla Podatkowej Grupy Kapitałowej

Obecnie PGK mogą utworzyć spółki kapitałowe, których przeciętna wysokość kapitału zakładowego wynosi pół miliona zł. Ministerstwo Finansów zaproponowało zmniejszenie tej wartości o połowę, do 250 tys. Dzięki temu możliwość założenia grupy podatkowej będzie otwarta dla mniejszych podmiotów. Możliwe będzie także połączenie, przekształcenie oraz podziały spółek, które tworzą PGK. Zniesiony zostanie również warunek rentowności.

Ulga konsolidacyjna

W ramach propozycji skierowanych do sektora MŚP, na prekonsultacje trafia też projekt wspierający łączenie firm (ich konsolidację).

W ramach procesu konsolidacji firma oprócz zaliczenia wydatków związanych
z przejęciem innej spółki do kosztów uzyskania przychodów, będzie mogła również w ramach ulgi kolejny raz odliczyć ich równowartość od podstawy opodatkowania. Oznacza to, że na każdą złotówkę wydaną na konsolidację, dochód do opodatkowania zmniejszy się o 2 zł. Jakie to będą wydatki? Takie poniesione bezpośrednio w związku z nabyciem udziałów
w spółce kapitałowej. Czyli miedzy innymi koszty obsługi prawnej, wyceny, sporządzenia planów połącznia czy audytu. Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich. Uwagi i opinie można zgłaszać do MF do 25 czerwca 2021 r. Poniżej załączamy link do projektu  ustawy

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Prekonsultacje.pdf 0.78MB
(źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet