23 grudzień 2019

23 grudzień 2019

KOLEJNY KROK W DZIEDZINIE DIGITALIZACJI TRANSPORTU

Przez:

Sekcja: Aktualności

18 grudnia 2019 roku Komitet Stałych Przedstawicieli Rady (Coreper) zatwierdził wniosek w sprawie elektronicznej informacji o transporcie towarowym (eFTI). Rozporządzenie tworzy jednolite ramy prawne dla cyfrowej wymiany regulacyjnych danych transportowych we wszystkich rodzajach transportu.

Nowe przepisy będą wymagać od wszystkich właściwych organów publicznych akceptowania informacji udostępnianych elektronicznie, ilekroć firmy zdecydują się na użycie takiego formatu w celu dostarczenia informacji jako dowodu zgodności z wymogami prawnymi. Jednak firmy nadal będą mogły przedstawić informacje w formie papierowej, jeśli wolą.

Wejście w życie nowych przepisów  planowane jest na kwiecień 2020 r. Komisja określi również wspólne procedury i szczegółowe zasady dostępu do takich informacji i ich przetwarzania, aby zapewnić spójne stosowanie tych zasad przez zainteresowane organy. ( Źródło: CLECAT Newsletter z dn. 21.12.2019/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet