25 maj 2020

25 maj 2020

Kolejne zmiany w zniesieniu ograniczeń dla osób przekraczających granicę państwową w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii weszło w życie 22 maja 2020 r.

Nowe regulacje dotyczą m.in. określonych danych pozyskanych w ramach kontroli granicznej, a także dotyczących osób podlegających obowiązkowej kwarantannie w związku z epidemią oraz podlegających izolacji w warunkach domowych. Zgodnie z nowymi przepisami rozporządzenia dane te przekazuje się również Krajowej Administracji Skarbowej.

Ponadto określone osoby, o których mowa w rozporządzeniu, studenci oraz opiekunowie uczniów i dzieci, przekraczając granicę państwową, są zobowiązani udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, pobieranie nauki albo objęcie wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub w państwie sąsiadującym.

( Źródło: DGP e -wydanie 25.05.2020 r./ HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet