15 maj 2018

15 maj 2018

KE – rewizja rozporządzenia o wyłączeniach grupowych dla konsorcjów żeglugi liniowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji KE rozpoczęła prace w celu rewizji rozporządzenia o wyłączeniach grupowych dla konsorcjów żeglugi liniowej (Consortia Block Exemption Regulation). Na  stronie:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2422025_en
została opublikowana mapa drogowa prezentująca intencje KE z zaproszeniem do udziału we wstępnej ocenie rozporządzenia zanim odbędą się pełne publiczne konsultacje przewidziane w trzecim kwartale tego roku. Pierwsze rozporządzenie Consortia BER o nr  870/95 zostało po raz pierwszy wprowadzone w 1995 r. i od tego czasu było prolongowane i zmieniane czterokrotnie. Obecnie Consortia BER jest jedynym dokumentem odnoszącym się do transportu morskiego. Zdaniem KE wobec fundamentalnych zmian, które dokonały się na przestrzeni ostatnich lat w żegludze liniowej zachodzi pytanie, czy właściwe i uzasadnione jest kontynuowanie działania przedmiotowego  rozporządzenia, czy jest ono efektywne przyczyniając się do ułatwienia współpracy przynoszącej korzyści konsumentom, mającej wpływ na ceny,  a także jakie ma znaczenie dla branży i jej  spójności z innymi zasadami wolnej konkurencji.     (źr. CLECAT Newsletter 2018/018 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet