8 mar 2016

8 mar 2016

KE proponuje mapę drogową strefy Schengen

Przez:

Sekcja: Aktualności

4 marca br. Komisja Europejska przedstawiła szczegółową mapę drogową mającą na celu przywrócenie porządku na granicach wewnętrznych, i zewnętrznych zapewniającego normalne funkcjonowanie strefy Schengen.
Czasowe kontrole na granicach nie tylko utrudniają swobodę przemieszczania się ludzi, , ale także wiążą się ze znacznymi kosztami finansowymi . Zniesienie strefy Schengen wywołało by natychmiast koszty rzędu 5 – 18 mld EUR rocznie , w tym przykładowo dla Polski, Holandii i Niemiec wzrost kosztów transportu o 500 EUR w skali roku, dla Hiszpanii i Republiki Czech w granicach EUR 200 mln , utratę zysków z turystyki o 1,2 mld EUR nie wspominając o dodatkowych kosztach administracyjnych poszczególnych krajów związanych z obsługą kontroli granicznych.
Zabezpieczenie zewnętrznych granic UE i zapewnienie efektywnej kontroli granicznej jest niezbędnym warunkiem dla swobodnego przemieszczania się. Staje się to wspólną odpowiedzialnością, stąd jeszcze w grudniu KE zaproponowała powołanie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (European Border and Coast Guard). Propozycja ta winna zostać przyjęta przez PE I KE najpóźniej w czerwcu br,, tak aby mogła ona zacząć funkcjonować jeszcze latem. (źr. CLECAT Newsletter nr 2016/10 – DA

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet