25 maj 2017

25 maj 2017

KE – konsultacje w sprawie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS)

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje publiczne w sprawie oceny Dyrektywy ws. Inteligentnych Systemów Transportowych. Ocena winna dać odpowiedź, do jakiego stopnia Dyrektywa ITS przyczyniła się do szybszego i bardziej skoordynowanego rozmieszczenia ITS jak również lepszego funkcjonowania drogowego systemu transportowego i jego sprzęgnięcia z innymi gałęziami transportu. Czas trwania konsultacji od 5 maja do 28 lipca 2017 r. pod linkiem:  https://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2017-evaluation-its-directive_en

(źr. CLECAT Newsletter 2017/21 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet