25 maj 2017

25 maj 2017

KE – konsultacje w sprawie elektronicznych dokumentów transportowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska przewiduje dwustopniowe konsultacje w sprawie elektronicznych dokumentów transportowych. Pierwszy (wstępny)  to rozpoczęcie oceny raportu  Inception Impact Assessment, opracowanego z udziałem Digital Transport & Logistics Forum. Celem raportu jest poinformowanie podmiotów na temat pracy Komisji w celu umożliwienia zainteresowanym wyrażenia swojej opinii na temat zamierzonej inicjatywy i partycypowania w przyszłych konsultacjach. W szczególności KE zależy na pozyskaniu informacji na temat właściwego zrozumienia  (czy też nie) tematu przez KE, możliwych rozwiązań problemu,   także możliwego wpływu poszczególnych opcji rozwiązań. Charakter tego dokumentu ma wybitnie charakter informacyjny a jego treść może ulec zmianie, nie przesądza on także o ostatecznej decyzji KE, czy inicjatywa ta będzie kontynuowana lub o jej ostatecznym kształcie.   Ocena tego dokumentu  została zainicjowana 21 maja 2017 r. – konsultacje będą trwały przez 4 tygodnie. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych problemem do udziału w konsultacjach, które zostały zamieszczone pod linkiem:
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2546864_en

Drugi etap  w postaci konsultacji, w tym konsultacji publicznych przewidziany jest wiosną 2018 r.       (źr. CLECAT Newsletter 2017/21 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet