9 lip 2019

9 lip 2019

Każdy ze wspólników spółki cywilnej wykonującej przewozy powinien mieć zezwolenie – tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Przez:

Sekcja: Aktualności

NSA w wyroku z dnia 22 marca 2019 roku stwierdził, że w przypadku, gdy podmiotem wykonującym przewóz drogowy byli łącznie obydwaj wspólnicy spółki cywilnej ( a nie odrębnie każdy z nich) to dopuścili się jednego naruszenia warunków przewozu drogowego.

Mamy tutaj do czynienia z jednym naruszeniem i jednym przewozem, a nie przez każdego z nich z osobna,  mimo tego, że każdy ze wspólników obowiązany jest posiadać osobne zezwolenie na wykonywanie działalności określonego rodzaju. Sygn. akt II GSK 482/17 (Źródło: DGP z dnia 09.07.2019 r. nr 131 (5033) / HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet