25 paź 2017

25 paź 2017

KAS usprawni odprawy i kontrole celne

Przez:

Sekcja: Aktualności

 

 Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) informuje na swojej stronie internetowej o rozpoczęciu prac zmierzających do opracowania, a następnie wdrożenia Koncepcji konsolidacji i centralizacji obsługi zgłoszeń celnych (rozszerzenie stosowania instytucji CUDO- Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw) oraz nowego modelu kontroli mobilnej.

Narzędzie CUDO polega na rozdzieleniu faktycznego miejsca przedstawienia towaru do odprawy od miejsca elektronicznej obsługi zgłoszenia celnego. System ten wprowadzono
w części oddziałów celnych już w 2014 r. Pierwszy etap reformy zakłada, że od 2 stycznia 2018 r. CUDO obejmie wszystkie oddziały celne wewnętrzne (z wyłączeniem oddziałów granicznych i pocztowych), w ramach danego urzędu celno-skarbowego. W dotychczasowych oddziałach celnych nadal będzie można przedstawiać towary wraz z dokumentami papierowymi na niezmienionych zasadach. Wdrożenie CUDO będzie wymagać odpowiednich zmian w pozwoleniach na stosowanie ułatwień, tj. wpisu do rejestru zgłaszającego, zgłoszenia uproszczonego, odprawy scentralizowanej oraz uproszczeń w tranzycie w zakresie określenia oddziału właściwego do obsługi elektronicznych komunikatów. Zmiany będą też dotyczyć pozwoleń na procedury specjalne. Zmiana pozwolenia dotyczy tylko numerów oddziałów celnych, na adres których przesyła się elektroniczne komunikaty i nie będzie dotyczyć zmian w realizacji samego pozwolenia. Dlatego zmiana pozwolenia we wskazanym zakresie nie wywołuje konieczności przeprowadzenia ponownej oceny pozwoleń wydanych przed 1 maja 2016 r., ani nie wymaga wzywania strony do uzupełnienia danych, zgodnych
z załącznikiem A do rozporządzenia w przypadku zmiany pozwoleń wydanych po 1 maja 2016 r. W połowie listopada KAS poinformuje o zasadach zmiany pozwoleń oraz  o ogólnopolskiej siatce CUDO (kody oddziałów celnych). Prace nad konsolidacją odpraw celnych będą się odbywać etapowo, tak aby zapewnić ciągłość obsługi obrotu towarowego.(Źr. mf.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet