25 lis 2019

25 lis 2019

Karty do tachografów cyfrowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.10.2019 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych określa w swoich załącznikach wzór karty:

  • kierowcy (zał. nr 1),
  • przedsiębiorstwa (zał. nr 2),
  • warsztatowej (zał. nr 3),
  • kontrolnej (zał. nr 4).

W pozostałych załącznikach do ww. rozporządzenia określono wzory formularzy wniosków o wydanie, przedłużenie lub wymianę kart oraz wysokość opłat, do której dolicza się podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Ww. akt wejdzie w życie 15 grudnia 2019 roku. ( Źródło:  DGP z 25.11.2019r., nr 227 (5129)/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet