17 lip 2018

17 lip 2018

Kampania informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna transakcja”

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchamiają kampanię informacyjno-edukacyjną Bezpieczna transakcja we współpracy z partnerami społecznymi i instytucjami państwowymi.

Kampania skierowana jest do przedsiębiorców. Ma ona na celu:

  • wyjaśnić mechanizm wyłudzeń podatku VAT,
  • zwiększyć świadomość przedsiębiorców nt. tego jak chronić się przed nieświadomym wciągnięciem w karuzelę podatkową,
  • zwrócić uwagę przedsiębiorców na rolę dochowania należytej staranności w obrocie gospodarczym oraz mechanizm podzielonej płatności (MPP).

Priorytetem resortu finansów pozostaje skuteczna walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi oraz ochrona legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników. Kampania Bezpieczna transakcja uzupełni i wesprze działania legislacyjne w tym zakresie. W ramach kampanii powstała strona internetowa bezpiecznatransakcja.mf.gov.pl. Znajdują się tam informacje dotyczące mechanizmów wyłudzania VAT, mechanizmu podzielonej płatności oraz okoliczności transakcji, na które przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę przy zawieraniu transakcji.

Wykorzystywanie mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskania niezgodnych z prawem korzyści dotyka wszystkie branże w Polsce. Postulaty wzmocnienia ochrony warunków prowadzenia biznesu, szczególnie w obrocie VAT, kierowane były do resortu finansów ze strony różnych organizacji branżowych i instytucji zrzeszających przedsiębiorców.     (DA)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet