19 cze 2020

19 cze 2020

JPK_VAT – projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie Rządowego Centrum legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług(JPK_VAT).Projekt zakłada zmianę terminu wejścia w życie rozporządzenia z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, konieczność zmiany rozporządzenia spowodowana jest zmianą przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520 oraz z 2020 r. poz. 568) dokonaną w Tarczy 4.0 polegającą na przesunięciu terminu do obligatoryjnego składania nowych JPK_VAT z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r.(Źr.www.rcl.gov.pl.-K.O.) .

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet