14 mar 2018

14 mar 2018

Jeszcze więcej unijnego wparcia dla transportu kolejowego w Polsce. Konkurs POIiŚ dla działania 5.2 rozstrzygnięty – Komunikat Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Prawie 609 milionów złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przeznaczy Unia Europejska na dofinansowanie transportu kolejowego poza TEN-T. Powstaną m.in. nowe przystanki kolejowe w Gdańsku i Wrocławiu wraz z niezbędną infrastrukturą. Będą też środki na Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej i dalszy rozwój Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ 5.2/2/16 dla działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, przedstawiamy listę rankingową uwzględniającą wszystkie projekty wybrane do dofinansowania, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymagającą liczbę punktów. Lista została zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą w dniu 8 marca 2018 r.

Dofinansowanie UE otrzymają:

  1. PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A. – projekt pt. „Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Długą we Wrocławiu oraz niezbędną infrastrukturą”.
  2. Pomorska Kolej Metropolitarna S.A. – projekt pt. „Pomorska Kolej Metropolitarna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga”.
  3. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego – projekt pt. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Wartość 3 projektów, które znalazły się na liście, to aż 881 181 529,40 zł, w tym wysokość środków przyznanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 to 608 744 286,45 zł. Każdy z projektów otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości 85 proc.     (źr. www.cupt.gov.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet