3 mar 2022

3 mar 2022

Jest rozporządzenie – ograniczenia na granicy z Białorusią do końca czerwca

Przez:

Sekcja: Aktualności

Obowiązujący od 1 grudnia 2021 r. zakaz przebywania w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią, którego ważność zakończyła się we wtorek 1 marca, został przedłużony do 30 czerwca br. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji potwierdza dotychczasowe ograniczenia na tym obszarze, a załącznik zawiera wykaz miejscowości, których zakaz dotyczy.

We wtorek 1 marca po południu opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 marca 2022 r. W załączniku do rozporządzenia jest wymienionych, jak dotychczas, 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 w lubelskim.

Ustawa, którą Sejm uchwalił 17 listopada br. przewiduje, że w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego – na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych, na czas określony, po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zostać wprowadzony zakaz przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. Od zakazu zostaną określone wyjątki.

Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 02.03.2022 r./HW

 

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet