29 kwi 2022

29 kwi 2022

Jest nowa Minister Finansów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Nowym ministrem finansów została Magdalena Rzeczkowska, dotychczasowa szefowa Krajowej Administracji Skarbowej .

Pani Magdalena Rzeczkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim – Centrum Europejskie (2001).

W latach 1998-2002 r. pracowała w Głównym Urzędzie Ceł, a od 2002 r. pracuje w Ministerstwie Finansów. Brała aktywny udział w działaniach związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej, współtworzyła ustawę Prawo celne i przepisy wykonawcze. W 2016 r. koordynowała całość procesu wdrożenia nowych przepisów unijnego Kodeksu celnego.

Na przestrzeni ponad 20 lat pracy zawodowej inicjowała lub koordynowała proces wprowadzania szeregu rozwiązań prawnych i organizacyjnych wspierających działalność przedsiębiorców zaangażowanych w import i eksport towarów do krajów trzecich. Była także odpowiedzialna za przebieg procesu elektronizacji obsługi procesów celnych.

Z powodzeniem przeprowadziła reformę w zakresie dokonywania odpraw celnych, a także elektronizacji obsługi procesów celnych (obecnie 100 proc. zgłoszeń celnych jest obsługiwanych elektronicznie).

W 2016 r. została odznaczona brązową odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej”, a dwa lata później „Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Ma stopień generała Służby Celno-Skarbowej.(Źr.www.msn.com-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet