22 wrz 2022

22 wrz 2022

Jedno okienko dla spółek cywilnych dopiero za 4 lata

Przez:

Sekcja: Aktualności

Uproszczenie i skrócenie czasu rejestracji spółki cywilnej, całkowita elektronizacja Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz integracja bazy informacji o przedsiębiorcach z innymi rejestrami – to główne ułatwienia, których wprowadzenie planuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Proces rejestracji spółki cywilnej, która – jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii – jest jedną z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców form współpracy, wciąż jest czasochłonny. Trzeba złożyć dokumenty zgłoszeniowe do urzędu skarbowego, GUS, ZUS lub KRUS. W dodatku spółka cywilna jest zobowiązana uzyskać numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Nowy projekt przewiduje stworzenie jednego zintegrowanego wniosku dla spółki cywilnej dotyczącego rejestracji, zgłoszenia zmiany, zawieszenia, wznowienia lub zakończenia działalności. Będzie go można złożyć w urzędzie skarbowym, GUS, ZUS lub KRUS. Nie będzie już potrzeby składania kolejnych formularzy tylko po to, by uzyskać numer NIP lub REGON. Do tego będzie możliwość złożenia wniosku online.

Co więcej, zgodnie z projektem dane na temat spółki cywilnej trafią do CEIDG. Wszystko dlatego, że w obecnym stanie prawnym nie ma kompleksowej informacji na temat spółki cywilnej, która byłaby dostępna online i pozwalałaby na śledzenie zmian zachodzących w spółce, wraz z ustaleniem terminów i osób, które ich dokonały. Jest co prawda rejestr REGON, ale nie zawiera on niektórych informacji dotyczących zmian dokonywanych w spółce (tzw. historii zmian). Niezbędne jest zatem stworzenie jednego miejsca, gdzie prezentowana byłaby pełna informacja na temat spółki cywilnej wraz z historią zmian.

W rejestrze będą dostępne takie informacje jak: nazwa, dane wspólników, wskazanie wspólników uprawnionych do reprezentacji, data rozpoczęcia, zawieszenia i wznowienia działalności spółki cywilnej, data ustania bytu prawnego/wykreślenia. Oprócz tego adres siedziby, przeważający kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i pozostałe rodzaje działalności gospodarczej, informacja o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę podlegającą wpisowi do KRS, dane kontaktowe. Wydruk z CEIDG będzie miał walor zaświadczenia.

Nowelizacja ma wejść w życie dopiero 1 października 2026 r., co jest tłumaczone koniecznością dokonania zmian w systemie teleinformatycznym.

Pożegnanie z papierem ma być rozłożone w czasie. Od 1 października 2024 r. całkowita elektronizacja systemu składania wniosków o wpis w CEIDG będzie dotyczyć wniosków o rozpoczęcie działalności. Pozostałe wnioski (o zawieszenie, wznowienie, zakończenie, zmianę wpisu) będą przyjmowane w formie papierowej przez kolejne dwa lata, czyli do 1 października 2026 r.

Zmienią się również przepisy dotyczące ujawnienia w CEIDG danych pełnomocnika. Dzięki ujawnieniu w rejestrze informacji o jego ustanowieniu nie musi on posługiwać się odrębnym dokumentem poświadczającym pełnomocnictwo wobec organów administracji publicznej ani ponosić opłaty skarbowej.  Źródło: Dziennik Gazeta Prawna e – wydanie z dn. 20.09.2022 r./ HW

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet