10 mar 2021

10 mar 2021

Interpretacja ogólna – faktoring

Przez:

Sekcja: Aktualności

Interpretacja ogólna MFFiPR z 15 lutego 2021 r. Nr DD5.8201.11.2020 dotyczy zasad ustalania kosztów uzyskania przychodu wskutek sprzedaży wierzytelności w ramach umów faktoringu

Interpretacja dotyczy ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych( CIT) oraz ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(PIT), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

Dokonuje wykładni przepisów związanych z sytuacją, w której podatnik (faktorant) dokonuje cesji (sprzedaży) na inny podmiot (na faktora) tzw. wierzytelności własnej, to jest wierzytelności wynikającej z dokonanej wcześniej przez podatnika na rzecz podmiotu trzeciego (dłużnika) sprzedaży towarów lub usług, w związku z którą podatnik ten wykazał z tego tytułu przychód należny.Interpretacja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 marca 2021 r. pod poz. 21. (Żr.CIT (podatki.gov.pl)-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet