5 lut 2019

5 lut 2019

Interpretacja dotycząca eksportu towarów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 grudnia 2018 r. (0112-KDIL1-3.4012.619.2018.1.AP) odniósł się do pytania podatnika o możliwość zastosowania preferencyjnej 0% stawki podatku od towarów i usług w eksporcie. Podatnik ten nabył towar od podmiotu niemieckiego na terytorium Niemiec, a następnie sprzedał ten towar kontrahentowi z Norwegii. Towar został przewieziony przez przewoźnika (działającego na zlecenie podmiotu polskiego ) z Niemiec przez terytorium Polski do Norwegii. W Polsce została rozpoczęta procedura wywozu towarów – w rozumieniu przepisów celnych, co zostało potwierdzone komunikatem IE-599. Dyrektor KIS podkreślił ,że dla opodatkowania transakcji w łańcuchu dostaw istotne , znaczenie  oprócz kwestii organizacji transportu, ma miejsce, w którym kraju dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarem jak właściciel pomiędzy uczestnikami transakcji. Wnioskodawca, który dokonał dostawy towarów na terytorium Norwegii, na rzecz norweskiego kontrahenta (pomimo że posiada dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej (komunikat IE-599), nie może zastosować preferencyjnej 0% stawki podatku od towarów i usług obowiązującej na terytorium kraju, ponieważ dostawa ta nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem – nie jest ona eksportem towarów z Polski. (Źr.sip.mf.gov-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet