3 sty 2024

3 sty 2024

Informator TPR – pytania i odpowiedzi (edycja czwarta)

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowane zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR).

Dla ułatwienia wywiązywania się z obowiązku raportowania cen transferowych przedstawiono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące informacji o cenach transferowych „TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi”, tzw. Informator TPR 2022.

Mając na uwadze zgłaszane przez podatników pytania i wątpliwości oraz dążąc do zachowania jednolitości raportowanych danych, w wydaniu czwartym Informatora TPR za 2022 rok uwzględniono nowe zagadnienia, a kolejność pytań i odpowiedzi ułożono zgodnie ze strukturą formularza.

Informator TPR 2022 uwzględnia m.in. zmiany dotyczące:

  • organu, do którego jest składana Informacja TPR;
  • obliczania wpływu korekty porównywalności na wynik analizy cen transferowych;
  • nowych pól w Informacji TPR, np. „Treść oświadczenia” oraz „Wartość transakcji na kraj”;
  • sposobu wypełniania formularza Informacji TPR przez podmioty posiadające status mikro- i małego przedsiębiorcy.

Informator TPR 2022 uwzględnia również techniczne aspekty składania i podpisywania formularza Informacji TPR w wariancie (5), wynikające m.in. z rezygnacji z dotychczas stosowanego formularza interaktywnego PDF na rzecz formularza interaktywnego online. Formularze są dostępne na Portalu podatkowym.

W celu uproszczenia procesu raportowania informacji o cenach transferowych oraz zapewnienia spójności danych, Informator TPR 2022 zawiera praktyczne przykłady prezentujące rekomendowany sposób wypełnienia informacji o cenach transferowych m.in. dla transakcji finansowych, ubezpieczeniowych lub kontraktów wieloletnich. Termin złożenia informacji o cenach transferowych za rok 2022 wynosi 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 listopada 2023 r.

Jednakże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (Dz. U. poz. 2571), termin ten dla niektórych podmiotów przedłużono do 31 stycznia 2024 r.

Informator TPR nie stanowi interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).

Poniżej zamieszczamy link do informatora: https://www.podatki.gov.pl/media/9686/informator-tpr-2022.pdf  (Źr.www.podatki.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet