4 mar 2024

4 mar 2024

Informacje zawarte w zgłoszeniu celnym oraz innych dokumentach dostępne dla ministrów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Projekt nowelizacji ustawy Prawo Celne przygotowany przez grupę posłów PIS został skierowany do Sejmu, a ściślej do opinii Komisji Ustawodawczej. Nowela przewiduje zobowiązania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków uzyskali dostęp do informacji stanowiących tajemnicę celną do przedstawienia ministrowi, który o takie informacje wnosi, informacji z zakresu danych zawartych w zgłoszeniu celnym oraz innych dokumentach jeżeli informacje takie mogą być istotne dla bezpieczeństwa państwa lub jego prawidłowego funkcjonowania albo ze względu na ważny interes publiczny. W uzasadnieniu projektu wskazuje się jako cel – pozyskanie danych o podmiotach importujących produkty rolne z Ukrainy. Informacje takie mogą być podane nawet do publicznej wiadomości, jeśli będą spełniały przesłanki zawarte w ustawie. ( Źródło: sejm.gov.pl/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet