3 sie 2015

3 sie 2015

Jak zostać członkiem

By:

Szanowni Państwo,

Członkiem Izby może zostać przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność zgodną z wymaganiami określonymi w Statucie PISiL. Zatem przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do Izby proponujemy zapoznać się szczegółowo ze statutem, który dostępny jest na stronie w zakładce „Statut Izby”. Jeśli spełniają Państwo określone tam warunki, prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej, której druki w pliku wordowskim znajdą Państwo poniżej.

UWAGA!

Istotnym punktem w deklaracji (par. 5 ust. 5.4 Statutu PISiL) jest rekomendacja dwóch firm zrzeszonych już w PISiL. Rekomendacja ta, nie musi być koniecznie złożona na druku tej deklaracji (jeśli komuś z różnych względów trudno jest uzyskać wpis na druku deklaracji), ale może stanowić odrębny załącznik. Oprócz deklaracji, którą trzeba przesłać w oryginale należy dołączyć do niej kopie następujących dokumentów:

  • wyciąg z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej
  • NIP
  • Regon
  • dowód wpłaty na poczet tzw. „opłaty wpisowej”, dokonanej na konto PISiL Nr: 34 1160 2202 0000 0000 6190 4525, która wynosi 325,-zł.

Składka z tytułu przynależności do Izby wynosi 650,00 zł miesięcznie płatne od miesiąca, w którym firma zostanie przyjęta do organizacji.

Zapraszamy!

Wypełnij deklarację online

Biuletyn Deklaracja członka
Wykonanie: Nautil.pl & CreNet