11 gru 2020

11 gru 2020

Informacja w sprawie przepisów o poborze podatku u źródła od 1 stycznia 2021 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad wydaniem rozporządzeń (w CIT i PIT), na podstawie których wejście w życie procedury WHT refund zostanie w określonych przypadkach odroczone do 30 czerwca 2021 r.. Rozporządzenia zgodnie z planem mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Prace Ministerstwa Finansów nad modernizacją regulacji ustawowych, które dotyczą zasad poboru podatku u źródła, szczególnie zakresu obowiązywania tzw. procedury WHT refund (czyli obowiązku poboru podatku według stawki krajowej z prawem do zwrotu całości bądź części podatku), zostaną ukończone w 2021 r. Regulacje te były konsultowane
z przedstawicielami biznesu.(Źr.www.mf.gov.pl-K.O.))

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet