21 lis 2023

21 lis 2023

Informacja Polskiego PCS w sprawie pilotażu automatyzacji  obsługi drobnicy magazynowej w Terminalu BCT Gdynia

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozszerzenie w procedurze tranzytu NCTS

Uprzejmie informujemy, że wspólnie z prowadzącym magazyn czasowego składowania Terminalem BCT rozszerzamy z dniem 22.11.2023 pilotaż mający wprowadzić kolejną automatyzację zwalniania towarów drobnicowych obok procedur importowych AES także dla procedury tranzytowej NCTS.

Podstawowe zasady dokonywania zgłoszeń tranzytowych NCTS dla drobnicy z BCT:

 1. Kod informacji dodatkowej w polu 44 : PCS01 z opisem: PL701071897800000
 2. W polu 40 zgłoszenia celnego „poprzedni dokument” wpisujemy tylko aktualny numer Deklaracji Magazynowej, np. 1720055 lub  1721611 (!! nie stosować
  np.: TOS/9172464/2023, itp. !!).
 3. Jeśli drobnica pochodzi z rozformowania kontenera, to dane poprzedniej pozycji ewidencji kontenerowej i numer ex-kontenera można wprowadzić w polu 31.
 4. W polu 44 używamy kodów DS001 i DS002 w następujący sposób:
 • DS001oznacza lokalizację towaru i wprowadzamy BCT,
 • DS002 oznacza że towar jest/ będzie wyprowadzany w partiach:
 • jeśli znamy liczbę partii wyprowadzanych w kilku zgłoszeniach używamy oznaczenia, jak w przykładzie dla np. 3 partii 1/3, 2/3
  i 3/3 w 3 kolejnych zgłoszeniach,
 • jeśli nie znamy ilości wyprowadzanych partii używamy oznaczenia DS002 1/n,
 • brak kodu DS002 oznacza, że towar jest wyprowadzany z danej Pozycji (deklaracji) Magazynowej w 100% tym zgłoszeniem, w którym jest wskazany jej numer.

5.  Na czas pilotażu zwalnianie towaru w ewidencji BCT prowadzącego magazyn czasowego składowania odbywa się  na dotychczasowych zasadach ( Zespół Polskiego PCS/EB)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet