13 sty 2021

13 sty 2021

Informacja o rozliczeniu VAT 33a dla zgłaszającego.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów poinformowało o wdrożeniu produkcyjnym nowej wersji Specyfikacji Technicznej XML dla systemu AIS/IMPORT. Wdrożony został m.in. nowy komunikat ZC297 – „Informacja o rozliczeniu VAT 33a dla zgłaszającego”. Komunikat ten będzie przesyłany na adres e-mail zgłaszającego podany w zgłoszeniu celnym, po przeprowadzeniu przez organ KAS kontroli prawidłowości rozliczenia podatku w trybie art. 33a ustawy o VAT, na podstawie danych dostępnych w nowym JPK_VAT importera. Zgodnie z przyjętymi założeniami organ powinien przeprowadzić weryfikację nie później niż w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym upłynął termin do składania deklaracji podatkowej, w której miał być rozliczony ten podatek. Komunikat będzie zawierał informacje o „całościowym rozliczeniu podatku VAT” albo o „częściowym rozliczeniu/braku rozliczenia” dla danego zgłoszenia. Przy rozliczeniu całościowym zgłoszenia w komunikacie podana będzie data rozliczenia i atrybut @RozliczonyCzesciowo = 0. W przypadku częściowego rozliczenia na zgłoszeniu lub braku rozliczenia, komunikat nie będzie zawierał daty rozliczenia i atrybut @RozliczonyCzesciowo będzie równy 1. W przypadku częściowego rozliczenia zgłoszenia lub braku rozliczenia, organ prowadzi postępowanie wyjaśniają (Źr.newsletter  KAS   Nr  Z/03/2021   z dnia  12.01.2021 r.-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet