9 lut 2024

9 lut 2024

II posiedzenie polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. udziału polskich przewoźników w rynku transportu drogowego Ukrainy

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 05 lutego 2024 roku odbyło się II posiedzenie polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. udziału polskich przewoźników w rynku transportu drogowego Ukrain.  Wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz i wiceminister ds. transportu Ukrainy Serhiy Derkach wzięli udział w posiedzeniu. Podczas spotkania omówiono aktualny stan realizacji ustaleń po rozmowach ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka z wicepremierem Ukrainy Oleksandrem Kubrakovem w Warszawie oraz podsekretarza stanu Pawła Gancarza z wiceministrem ds. transportu Ukrainy Serhiyem Derkachem w Kijowie, które dotyczyły postulatów polskich przewoźników. To kolejne spośród licznych spotkań przedstawicieli kierownictwa resortu infrastruktury ze stroną ukraińską od momentu podpisania przez reprezentantów przewoźników porozumienia, na podstawie którego strona społeczna zaprzestała protestów do 1 marca 2024 r. Celem gremium jest wypracowanie realnych rozwiązań, ukierunkowanych na zwiększenie udziału polskich przewoźników w rynku transportu drogowego Ukrainy, a także omówienie możliwych zmian do umowy liberalizacyjnej transport drogowy pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą. Omawiając bieżącą sytuację, wiceminister Gancarz zaznaczył, że powrót polskich i europejskich pojazdów ciężarowych z Ukrainy przez przejścia graniczne wciąż trwa nadmiernie długo i wyraził oczekiwanie poprawy sytuacji przepływów transgranicznych, głównie ułatwienia powrotu z Ukrainy do Unii Europejskiej ciężarówek bez ładunku. Wiceministrowie uzgodnili wspólną wizytację wybranych przejść granicznych, zarówno po stronie ukraińskiej, jak i polskiej, w celu zbadania sytuacji na miejscu. Podczas spotkania zostały także przedstawione polskie propozycje zmian do umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów, których celem jest wprowadzenie sprawiedliwych i równych zasad dla wszystkich stron. ( Źródło: gov.pl z dn. 05.02.2024r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet