12 maj 2021

12 maj 2021

Grupa ekspertów będzie doradzać KE w sprawie delegowania kierowców

Przez:

Sekcja: Aktualności

Margareta Przybyła reprezentująca Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Joanna Jasiewicz ze związku pracodawców Transport i Logistyka Polska, a także Bartłomiej Zgudziak z Grupy INELO dołączyli do Grupy Ekspertów ds. delegowania kierowców. Zespół specjalistów powołała Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej, odpowiedzialna za transport w Unii Europejskiej.

Powstanie kolejnej grupy ekspertów działającej na rzecz sektora TSL to reakcja na zbliżający się termin wprowadzenia następnych przepisów związanych z pakietem mobilności w transporcie międzynarodowym. Do głównych zadań grupy będzie należało wsparcie KE w udzielaniu porad w zakresie przepisów socjalnych dotyczących delegowania kierowców oraz pomoc przy opracowywaniu wszelkich wytycznych w tym zakresie (pierwsze zaczną obowiązywać już od 2 lutego 2022 roku).

Nowe regulacje znacząco wpłyną na polskie firmy transportowe, zwłaszcza te, które wykonują przewozy kabotażowe (na terenie jednego kraju UE) i cross trade (z jednego kraju UE do drugiego, innego niż siedziba przewoźnika). Polscy przewoźnicy będą musieli dostosować się do nowego modelu pracy poza krajem. Zmiany, które zaczną obowiązywać już za niecały rok, będą dotyczyć przede wszystkich zasad delegowania pracowników. Dla polskich firm transportowych oznaczają m.in. znaczący wzrost kosztów wynagrodzeń.

Podstawową zmianą jest wprowadzenie przepisów uniemożliwiających zaliczanie składników wynikających z podróży służbowych (diety i ryczałty za nocleg) w skład pensji kierowcy. Pracownikowi delegowanemu za czas pracy za granicą będzie przysługiwać pełne wynagrodzenie określone przepisami kraju, w którym wykonuje usługę. To oznacza, że zniknie rozliczanie według pensji minimalnej, a pojawią się nowe obowiązki i zasady dotyczące kwestii wynagrodzeń kierowców. Za transport towarów na terenie wspólnoty przewoźnicy zapłacą stawki takie jak w kraju, w którym ich pracownicy wykonują usługę. Brak możliwości zaliczania w skład pensji należności z tytułu delegacji pracownika oznacza, że firmy będą musiały odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i na podatek dochodowy od całości wypłaty. Eksperci Grupy INELO przeprowadzili symulację, z której wynika, że w zależności od typu wykonywanych przewozów na terenie wspólnoty, koszty polskich przewoźników mogą wzrosnąć od 20 do nawet 100 proc.

Działalność grupy ma zapobiec sytuacjom, w których przewoźnicy i kierowcy będą karani za niezamierzoną niezgodność z obowiązującymi przepisami, wynikającą z ich błędnej interpretacji. Pomoże to również zapewnić jednolite egzekwowanie przepisów przez organy wykonawcze w całej Unii Europejskiej. Pierwsze spotkanie grupy odbyło się 7 maja.

Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 10.05.2021 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet