14 sty 2019

14 sty 2019

Głosowanie zmian Pakietu Mobilności 1 w Komisji Transportu PE

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Transportu i Turystyki  Parlamentu Europejskiego (TRAN Committee) głosowała w czwartek 10 stycznia 2019 r. projekty sprawozdań do przepisów  Pakietu Mobilności 1 (oddelegowanie kierowców, czas pracy i odpoczynku kierowców oraz dostęp do zawodu przewoźnika, kabotaż), które miały być stanowiskiem negocjacyjnym Parlamentu Europejskiego podczas negocjacji z Komisją Europejską oraz Radą Unii Europejskiej nad ostatecznym kształtem Pakietu Mobilności. Wcześniejsze projekty zostały odrzucone na posiedzeniu plenarnym w lipcu ubiegłego roku i odesłane do Komisji Transportu do ponownego rozpatrzenia. Posłowie – sprawozdawcy  M. Kyllonen, W. Van de Camp oraz I. Ertug przedstawili nowe propozycje, które zostały poddane pod głosowanie przez komisję. Komisja odrzuciła dwa  pierwsze z tych sprawozdań .Sprawozdanie M. Kyllonen  dotyczyło:

– transportu wykonywanego przez przewoźnika z kraju trzeciego między dwoma krajami w których nie posiada on siedziby ( cross-trade).Zasady delegowania i płacy minimalnej miałyby wg projektu zastosowanie w takim transporcie od pierwszego dnia,

-wyłączenia z przepisów o delegowaniu tzw. przewozów bilateralnych (z kraju, w którym mieści się siedziba firmy do innego państwa).

Drugie odrzucone  sprawozdanie (W. Van de Campa) dotyczyło delegowania kierowców i zakazu spania kierowców ciężarówek w weekendy w kabinach.

Przyjęto zaś trzecie sprawozdanie (I. Ertuga) dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i do rynku przewozów rzeczy, zawierające propozycje niekorzystne dla polskich przewoźników i ich kontrahentów( m.in. spedytorów) Projekt ten przewiduje:

– obowiązek powrotu samochodu do bazy  przynajmniej raz na cztery tygodnie,

-ograniczenie okresu kabotażu do trzech dni z nielimitowaną w tym czasie liczbą operacji. Po trzydniowym okresie kabotażu- brak możliwości wykonywania przewozów kabotażowych
w tym samym kraju członkowskim UE przez 60 godzin (cooling period)-liczony po powrocie do kraju siedziby przewoźnika i dopóki nie zostanie wykonana nowa operacja  w transporcie międzynarodowym , rozpoczynająca się w kraju siedziby przewoźnika.

– obowiązek każdego państwa członkowskiego UE kontroli co trzy lata, każdego przewoźnika drogowego pod kątem spełniania warunków koniecznych do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

– zastosowanie prawa krajowego państwa przyjmującego w zakresie umownych relacji przewoźnik (pracodawca) – kierowca (pracownik),

-obowiązek przechowywania kopii umów o pracę zatrudnionych kierowców w krajowych rejestrach elektronicznych, a także ich aktualizacji w przypadku zmiany jakichkolwiek warunków w nich zawartych,

– nowe kryterium dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, którym jest wykonywanie większości operacji transportowych na terytorium lub z terytorium państwa siedziby pracodawcy,

– wprowadzenie dodatkowej przesłanki odpowiedzialności kontrahentów przewoźników (nadawców, spedytorów i innych), która wystąpi gdy podmioty te „powinny wiedzieć, że zlecone przez nie usługi transportowe wiążą się z naruszeniem przepisów rozporządzenia”,

-zróżnicowanie wysokości sankcji dla kontrahentów przewoźników w zależności od przypisanej przewoźnikowi oceny w systemie ryzyka.

Po głosowaniu nie wiadomo, jaki będzie dalszy proces procedowania nad propozycjami przepisów dotyczącymi przewoźników ponieważ   projekty powinny być procedowane łącznie.

(Źr.www.europarl.europa.eu, CLECAT Circular, www. tlp.org.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet