15 kwi 2021

15 kwi 2021

FTD-bez fundamentalnych zmian system e-Toll  1 lipca nie ruszy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Sygnatariusze Forum Transportu Drogowego 13 kwietnia 2021 r. podczas posiedzenia w formie online wypracowali wspólne stanowisko wobec wdrożenia nowego systemu poboru opłat e-TOLL.

W zgodnej opinii przedstawicieli branży system nie tylko nie jest gotowy do wdrożenia, lecz nawet nie ma możliwości jego testowania. Przede wszystkim nie ma urządzeń pokładowych (OBU). Co więcej – szansa na to, by się pojawiły do końca czerwca w minimalnej choćby liczbie pół miliona sztuk, jest żadna. Zaproponowany przez administrację państwową trzytygodniowy okres przejściowy sygnatariusze Forum Transportu Drogowego uznali za żart. Trzecim elementem, na który nie ma zgody przewoźników, to waloryzacja stawek za korzystanie z płatnych dróg na podstawie wskaźnika inflacji, co jest niezgodne przepisami unijnymi. Te bowiem mówią o ewentualnym wzroście kosztów tylko i wyłącznie w powiązaniu z kosztami utrzymania i rozwoju infrastruktury drogowej. Transportowcy domagają się także poniechania nakładania kar za nie opłacony przejazd płatną drogą (w przypadku takiego zdarzenia wystarczy, jak to ma miejsce w innych krajach, wezwanie do zapłaty) oraz odpowiedniej kampanii informacyjnej dotyczącej wdrożenia i funkcjonowania nowego systemu poboru opłat.

Sygnatariusze FTD przyjęli stanowisko , które zostało przesłane do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Finansów ,Sejmu i Senatu. Poniżej zamieszczamy link do stanowiska Sygnatariuszy FTD:https://zmpd.pl/aktualnosci_pliki/f-GLOWNY-2063-3392-9391.stanowisko_FTD_w_sprawie_nowego_systemu_poboru_oplat_drogowych_(e-Toll)_….pdf(Źr.www.zmpd.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet