27 lis 2015

27 lis 2015

Freight Forwarders Forum 2015

Przez:

Sekcja: Aktualności

19 listopada 2015 r. odbyło się w Antwerpii coroczne Freight Forwarders Forum. Tegoroczne forum zorganizowane przez Port Antwerpia oraz CLECAT poświęcone było tematyce morskiej – pod hasłem „Driving the Maritime Supply Chain Forward”. Pierwsza część forum dotyczyła wyzwań stojących również przed spedytorami w związku z wejściem do eksploatacji dużych statków. W tej części debaty udział wzięli m.in. Desiree Oen, zaastępca szefa gabinetu komisarza ds. transportu Violety Bulc, Stijn Rubens – konsultant Drewry, Jens Poggensee – Prezydent Freight Forwarding Europe Region UPS, Olaf Mer reprezentujący International Transport Forum, Lamia Kerdjoudj-Belkaid – Dyrektor Generalny organizacji FEPORT zrzeszającej europejskich prywatnych operatorów portowych oraz Tom Verbeke – szef K Line Europe. Drugi panel zatytułowany „Creating a smooth Maritime Supply Chain through Innovation” poświęcony został tematyce możliwości jakie daje dostęp do wielu informacji i ich wykorzystania na szeroką skalę w łańcuchu dostaw, w tym dla podniesienia efektywności i zdolności przewidywania w jaki sposób walczyć z utrudnieniami w postaci np. z cyber-przestępczości czy ochroną danych. Trzeci blok tematyczny poświęcony został wprowadzeniu przez IMO obowiązku weryfikacji wagi brutto kontenera, który wchodzi w życie 1 lipca 2015 r. Moderatorem tej części był Peregrine Storrs-Fox – przedstawiciel TT Club. W dyskusji udział wzięli Lars Kjaer reprezentujący World Shipping Council, oraz przedstawiciele środowiska spedytorów – Jens Roemer – Regional Managing Director Belgium, France & Switzerland firmy A.Hartrodt oraz Robin van Leijen z holenderskiego zrzeszenia spedytorów FENEX. Zabierając głos w imieniu środowiska spedycyjnego Jens Roemer, który jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Instytutu ds. Morskich CLECAT podkreślił, iż w ślad za zaleceniem IMO, aby uczestnicy łańcucha dostaw doszli w kwestii weryfikacji wagi do wzajemnych praktycznych uzgodnień, spedytorzy winni móc posługiwać się swoją własną deklaracją zweryfikowanej wagi bazującej na metodzie kalkulacji w oparciu o wagi deklarowane przez załadowców. Pozwoli to na uniknięcie dodatkowych manipulacji, ekstra kosztów, ekstra ryzyka i ew. kongestii powodowanej koniecznością fizycznego ważenia wszystkich kontenerów. (oprac. DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet