14 kwi 2016

14 kwi 2016

Francja- przepisy wykonawcze do ustawy o płacy minimalnej pracowników delegowanych

Przez:

Sekcja: Aktualności

7 kwietnia 2016 r. zostały opublikowane przepisy wykonawcze do francuskiej ustawy o płacy minimalnej Loi Macron, która wchodzi w życie 1 lipca 2016 r., dotyczące pracowników delegowanych. Dekret wykonawczy, dotyczyć będzie pracowników transportu drogowego
i wodnego czasowo delegowanych przez firmy nie posiadające siedziby we Francji. Nakłada on  nowe obowiązki na zagraniczne firmy transportowe oraz na francuskich zleceniodawców takich usług oraz przewiduje sankcje prawne za nieprzestrzeganie tych przepisów. Konsekwencje naruszenia przepisów dotyczą nie tylko kierujących pojazdem, ale również osoby zarządzającej firmą delegującą pracownika. Kara może wynieść nawet 500 000 euro. Wprowadzono wymóg przygotowania dla każdego delegowanego pracownika zaświadczenia o delegowaniu w języku francuskim, powołania swojego przedstawiciela na terenie Francji oraz obowiązek przechowywania przez przedstawiciela dokumentacji delegowania pracowników dla danej firmy. Delegowany  kierowca musi posiadać w kabinie pojazdu zaświadczenie oddelegowania oraz umowę o pracę. Wynagrodzenie kierowcy ma wynosić nie mniej niż 9,67 euro na godzinę .(Źr. www.zmpd.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet