16 lip 2018

16 lip 2018

Francja planuje zachęty dla transportu kolejowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rząd Francji przygotowuje nowe propozycje legislacyjne. Zdaniem minister ds. transportu kolej  stanowi dobry przykład transportu towarów na zaopatrzenie Paryża zważywszy wydajność tego transportu i jego ograniczony wpływ na środowisko. Odgrywa też znaczącą rolę  dla gospodarki narodowej z udziałem 10% w dochodzie narodowym. Zwracając uwagę na konieczność organizacji transportu kolejowego jako istotnego elementu zrównoważonej logistyki podkreśliła znaczenie uzyskania efektu w postaci zwiększenia przewozu tą gałęzią transportu  w ciągu kolejnych 5 lat w wyniku udzielenia pomocy rządowej w wysokości  EUR 27 mln rocznie. Dodatkowe 10 mln EUR planowane jest na remont dróg na trasach „ostatniej mili”,  a także 20 mln EUR na przywrócenie połączeń kolejowych do zakładów przemysłowych.  Ostatnim elementem zachęt dla korzystania z przewozów koleją ma być zapowiedziana obniżka opłat za dostęp do torów.       (źr. CLECAT Newsletter 2018/027 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet