16 sty 2017

16 sty 2017

Francja – nowe wymogi od 1 kwietnia 2017

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ustawa nr 2016-1827 z dnia 23 grudnia 2016 roku o finansowaniu zabezpieczenia społecznego na 2017 rok nakłada na zagranicznych pracodawców delegujących pracowników na terytorium Francji, w tym przewoźników w transporcie międzynarodowym. nowy, administracyjny obowiązek.

Art. 27 przedmiotowej ustawy, przewiduje konieczność posiadania oraz przechowywania do wglądu kontrolerów francuskiego zakładu ubezpieczeń społecznych dokumentów potwierdzających podleganie ubezpieczeniu społecznemu (w naszym przypadku podlegania polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych).

Nowy obowiązek wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2017 roku. Link do pełnej treści ustawy: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033680665&categorieLien=id                (źr. Transport i Logistyka Polska – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).