6 kwi 2016

6 kwi 2016

Francja – nowa interpretacja odpoczynku

Przez:

Sekcja: Aktualności

Francuskie służby kontrolne stosują nową interpretację dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku  w przypadku pojazdów o podwójnej obsadzie,  nakładając na kierowców wysokie kary.  Ostatnie decyzje wskazują na konieczność 45-minutowej przerwy po upływie 4,5 godzinnej jazdy w pojeździe nie będącym w ruchu. Naruszenie tej zasady kwalifikowane jest  jako przekroczenie dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu zagrożone karą –  w jednym  z ostatnio odnotowanych przypadków kierowca został ukarany karą w wysokości EUR 17000,00.

Powyższa interpretacja jest sprzeczna z wytycznymi KE w sprawie godzin pracy kierowcy, wg. której  w przypadku podwójnej obsady 45-minutowa przerwa może mieć miejsce w pojeździe pozostającym w ruchu. (źr. CLECAT Newsletter 2016/14 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet