4 kwi 2017

4 kwi 2017

Francja – minimalne wynagrodzenie dla kierowcy – zmiany od 1 kwietnia 2017

Przez:

Sekcja: Aktualności

Zgodnie z dotychczasową praktyką francuskich służb kontroli, zdarzało się, że od kierowcy, a także od przedstawiciela działającego na rzecz przedsiębiorcy żądano przedstawienia formularza A1. Od 1 kwietnia 2017 r., na podstawie nowego przepisu art. L. 114-15-1 francuskiego Kodeksu zabezpieczenia społecznego, zamawiający usługę (transportową) będzie zobligowany do weryfikowania posiadania przedmiotowego dokumentu przez delegowanego pracownika, pod rygorem nałożenia grzywny w wysokości obowiązującego miesięcznego limitu składek na ubezpieczenie społeczne, ustalanego dla danego pracownika. W przypadku, gdy naruszenie przepisów powtórzy się w ciągu dwóch lat – kara zostanie nałożona w podwójnej wysokości.      (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet