20 gru 2017

20 gru 2017

Francja – minimalne wynagrodzenie dla kierowcy – oświadczenie GITD dot. numeru referencyjnego (KREPTD) w zgłoszeniu pracowników delegowanych do Francji

Przez:

Sekcja: Aktualności

W związku z licznymi zapytaniami ze strony polskich przedsiębiorców delegujących na terytorium Francji swoich pracowników podjęliśmy działania mające na celu ustalenie prawidłowego sposobu wypełniania formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej serwisu SIPSI:  https://www.sipsi.travail.gouv.fr/. Nasze wątpliwości wzbudziły umieszczane na wielu stronach portali branżowych informacje o konieczności posłużenia się podczas rejestracji na ww. stronie numerem referencyjnym KREPTD.

Należy zauważyć, że widoczny przy danych przedsiębiorcy na stronie: https://kreptd.gitd.gov.pl/ numer referencyjny (KREPTD), ma charakter wyłącznie techniczny i ma służyć usprawnieniu procesu aktualizacji danych przez właściwe podmioty. Numer ten nie jest natomiast usankcjonowany ani w Decyzji Komisji (2009/992/UE) z dnia 17 grudnia 2009 w sprawie minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzone do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego, ani w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2200). Oznacza to, że GITD nie był zobligowany do wprowadzenia tego numeru w ramach prac nad tworzeniem rejestru (wprowadzenie takiego numeru było fakultatywne i zależało od woli danego państwa członkowskiego).
Z uwagi na powyższe w dniu 13 grudnia br. wystąpiliśmy do Ambasady Republiki Francuskiej z prośbą u udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu wypełniania formularza.
”     (źr.www.gitd.gov.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet