17 sty 2019

17 sty 2019

Forum Cen Transferowych- rekomendacje

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej  pierwsze rekomendacje Forum Cen Transferowych. Są to zaakceptowane przez Forum rezultaty prac grup roboczych tj.:

  • rekomendacje w zakresie technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych,
  • rekomendacje dotyczące sporządzania opisów zgodności między warunkami transakcji (i innymi zdarzeniami) ustalanymi z podmiotami powiązanymi a warunkami, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne.

W dalszej kolejności rekomendacje zostaną poddane procesowi konsultacji podatkowych. Dzięki nim każdy będzie mógł zgłosić swoje dodatkowe propozycje lub uwagi do rekomendacji – informację o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w tym zakresie ministerstwo  przekaże w komunikacie.(Źr.www.mf.gov.pl.-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet