19 kwi 2018

19 kwi 2018

Finał projektu CORE

Przez:

Sekcja: Aktualności

11 kwietnia br. w Brukseli  przy udziale ponad 150 uczestników reprezentujących zarówno sektor publiczny jak i prywatny, odbyło się ostatnie spotkanie  w ramach projektu CORE, w którym uczestniczył CLECAT we współpracy z European Shippers’ Council. W spotkaniu wziął udział Carlos Mestre Zamarreno reprezentujący Dyrekcję ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej  – szef komórki ds. bezpieczeństwa zwracając uwagę na wyzwania  związane z bezpieczeństwem ruchu pasażerskiego i towarowego, tak aby zapewnić ochronę, ale jednocześnie nie zakłócić procesów gospodarczych.  W centrum projektu CORE pozostawało promowanie przepływu/strumieni danych. Przedstawiciel  holenderskiej administracji celnej przedstawił koncepcję „data pipeline”, która pozwoli na lepszą pracę systemu ICS2. Informacje wprowadzone przez eksportera są osiągalne dla pozostałych uczestników, którzy też mogą dostarczać niezbędne informacje i których źródła można ustalić. „Data pipeline” zawiera znacznie więcej informacji, w tym takie jak plan załadunku i wyładunku, które mogą być przydatne dla oceny ryzyka przez administrację celną. Daje on możliwość przekazania  administracji celnej większej ilości danych eliminując kontakt telefoniczny czy mailowy.  Dla podmiotów,  brak włączenia się w „data pipeline” oznaczać będzie zwiększone ryzyko kontroli.  W celu pozyskania większej ilości informacji holenderska administracja pracuje obecnie nad zbudowaniem interfejsu, który byłby kompatybilny z różnego rodzaju strumieniami danych, co pozwoliłoby na podłączenie się administracji do innych źródeł pozyskiwania informacji i budowania pełnego obrazu, w tym kontroli  krzyżowych danych i w efekcie wzmocnienie sytemu oceny ryzyka. Jednocześnie pozwoliłoby to na obniżenie obowiązków administracyjnych ze strony załadowców i zredukowania czasu oczekiwania ładunków w portach. Spośród innych prezentacji warto wymienić  prezentację P&G na temat w jaki sposób technologia pozwala na uniknięcie   przemytu w relacji USA – Europa, czy prezentację przedstawiciela Delft University of Technology na temat współpracy IBM-Maersk w zakresie globalnej cyfryzacji.
(źr. CLECAT Newsletter 2018/014 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).