17 paź 2018

17 paź 2018

Europejski Trybunał Obrachunkowy – raport w sprawie celnych systemów IT – „A series of delays in Customs IT systems: what went wrong?”

Przez:

Sekcja: Aktualności

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ECA) opublikował raport i rekomendacje dotyczące opóźnień  we wdrażaniu nowych informatycznych systemów celnych. Szereg opóźnień sprawił, że pomimo postępów niektóre z kluczowych systemów informatycznych wciąż nie będą dostępne w 2020 r. Modernizację unii celnej uwzględnia się w planach działań UE od 2003 r., a wdrożenie kluczowych systemów informatycznych stanowi istotny element tego procesu. Tymczasem jak wykazała kontrola,  po 15 latach niektóre z tych systemów wciąż nie są jeszcze operacyjne. W związku z licznymi opóźnieniami terminy stopniowo przesuwano. Wg. kontrolerów istnieje ryzyko, że te zmienione terminy również nie zostaną dotrzymane, ale ponownie przesunięte, nawet na okres po 2025 r.  Opóźnienia wynikały zasadniczo z: zmiany zakresu projektu, co skutkowało większą złożonością, przydzielenia niewystarczających środków przez UE i państwa członkowskie oraz długotrwałego procesu podejmowania decyzji wynikającego z wielowarstwowej struktury zarządzania. W UE toczy się dyskusja na temat kolejnego siedmioletniego programu w obszarze ceł, który miałby się rozpocząć w 2021 r. i dysponować budżetem w wysokości 950 mln euro. W związku z tym kontrolerzy  ECA zalecają, aby KE:
– ukierunkowała kolejny program w obszarze ceł na wdrażanie systemów informatycznych, określając przy tym precyzyjne i mierzalne cele,
– dokładniej szacowała czas realizacji, niezbędne zasoby i zakres poszczególnych projektów informatycznych,
– ułatwiała opracowywanie systemów informatycznych w ramach współpracy z państwami członkowskimi i między nimi,
– usprawniła zarządzanie, zapewniając wydajniejszą i szybszą komunikację,
– przekazywała w terminowy i przejrzysty sposób informacje na temat wydatkowania środków i wdrażania.

Sprawozdanie specjalne nr 26/2018 pt. „Szereg opóźnień we wdrażaniu informatycznych systemów celnych: jak do nich doszło?” jest dostępne na stronie ECA – www.eca.europa.eu w jęz. angielskim.         (źr. CLECAT Newsletter 2018/35, www.eca.europa.eu  – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).