28 gru 2017

28 gru 2017

European Community Shipowners’ Association (ECSA) o unijnym rynku żeglugi

Przez:

Sekcja: Aktualności

The European Community Shipowners’ Association (ECSA) wyraża zadowolenie z ostatnich działań Komisji Europejskiej  na rzecz unijnego rynku żeglugi. – rewizji Dyrektywy PE i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE  i europejskiego morskiego Single Window.  KE analizuje, czy konieczna jest nie tylko harmonizacja i uproszczenie raportowania w ramach obowiązku ze strony statków, ale także usprawnienie raportowania w aspekcie spraw celnych. Wspólny rynek stanowi centralny element wzrostu UE, ale rynek ten nadal jest  niekompletny i dysfunkcjonalny w niektórych obszarach, a obszarem takim w ocenie ECSA pozostaje żegluga zwłaszcza w porównaniu z innymi gałęziami transportu. W wielu przypadkach towary transportowane między portami UE tracą status unijny. Wiąże  się to z uciążliwymi procedurami administracyjnymi wobec licznych władz. Oprócz szeregu procedur raportowania  i wymogów  w odniesieniu do ładunku pozostaje konieczność składania znacznej liczby raportów w odniesieniu do samego statku. Są one kompleksowe, pełne powtórzeń, ale też niezharmonizowane na terytorium UE.        (źr. www.worldmaritimenews.com – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet