19 mar 2024

19 mar 2024

Euro Contrôle Route  – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Formalne utworzenie Euro Contrôle Route Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (ECR EUWT) stało się faktem. Wczoraj informacja ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2024/2254/oj. Organizacja zrzeszająca siedmiu założycielskich członków, w tym Polskę, ma swoją siedzibę w Hadze. Cel Euro Contrôle Route EUWT – zacieśnienie współpracy międzynarodowej w zakresie kontroli ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa na drogach – będzie mógł być realizowany w nowej, efektywnej formule prawnej. Jest to znaczący postęp w koordynacji działań związanych z transportem drogowym na poziomie europejskim, przynoszący m.in.:

  • Wzmocnienie współpracy transgranicznej – ułatwienie skutecznej współpracy regionalnej, lepsze wykorzystanie zasobów i rozwiązywanie wspólnych wyzwań,
  • Poprawę efektywności działań – dzięki wspólnym inicjatywom w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększeniu skuteczności realizowanych przedsięwzięć.
  • Rozwój przewagi konkurencyjnej – opartej na działaniach szkoleniowych oraz wymianie informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk.
  • Poprawę komunikacji i koordynacji – jako platforma koordynacyjna, ułatwi komunikację i współpracę między organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na drogach.
  • Założenie ECR EUWT to krok naprzód w poprawie bezpieczeństwa drogowego i międzynarodowej współpracy w transporcie drogowym. Polska, jako jedno z państw założycielskich, jest gotowa do wzięcia na siebie roli wiodącej w nowych strukturach.

W pierwszym roku działalności organizacji Polska będzie sprawować prezydencję w ramach ECR EUWT. Funkcję wiceprezydenta obejmą Holendrzy, którzy przewodniczyć będą Ugrupowaniu w 2025 roku.  To ogromny zaszczyt i zarazem odpowiedzialność dla obu państw członkowskich, które wspólnie będą kierować działaniami organizacji.

Pierwsze posiedzenie Walnego Zgromadzenia organizacji, pod polskim przewodnictwem, odbędzie się już w przyszłym tygodniu (25-26 marca). ( Źródło: gov.pl z dn. 19.03.2024 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet