14 mar 2018

14 mar 2018

ERFA pozytywnie o reformie kolei francuskich

Przez:

Sekcja: Aktualności

W reakcji na krytyczny raport o przyszłości transportu kolejowego wobec postępującego spadku przewozów i rosnącej straty w  segmencie przewozów towarowych, premier Francji Edouard Philippe zainicjował konsultacje w sprawie reformy kolei SNCF.

Europejskie stowarzyszenie kolei ERFA (European Rail Freight Association) pozytywnie oceniło rekomendację obniżenia frachtów poniżej kosztów, aby uczynić kolej bardziej konkurencyjną  w stosunku do transportu drogowego. Ponadto rekomenduje Francji umorzenie długu SNCF. Segment przewozów towarowych został już w roku 2005 dokapitalizowany, jednak mimo dokapitalizowania,  dług w 2016 r. wyniósł EUR 4,3 mln a przewidywany dług w roku 2020 ma wynieść EUR  5,1 mln. Obecna propozycja dotyczy drugiego dokapitalizowania przewozów towarowych poprzez transfer długu do grupy SNCF Mobility i powołania firmy zależnej Fret SNCF. Koszt i warunki pracy pracowników SNCF, którzy cieszą się specjalnym statusem w porównaniu do innych pracowników, są przynajmniej częściowo odpowiedzialne za obecną kondycję finansową firmy.  W tej sytuacji ERFA popiera inicjatywę  wprowadzenia nowych kontraktów dla pracowników kolei zapewniających te same korzyści i warunki pracy, które gwarantuje francuski kodeks pracy. Udział SNCF w przewozach towarowych spadł z 18% w 2003 r. do 10% w roku 2016.  (źr. CLECAT Newsletter 2018/10 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet