11 wrz 2020

11 wrz 2020

Elektroniczny dokument przewozowy. Inspektorzy uczestniczyli w testach prototypowego systemu e-CMR

Przez:

Sekcja: Aktualności

Śląscy inspektorzy, w ramach współpracy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, Ministerstwem Infrastruktury, oraz liderami projektu z państw nadbałtyckich, tj. Litwy, Łotwy i Estonii, przeprowadzili kontrolę, w trakcie której testowano działanie systemu pozwalającego na weryfikację elektronicznych dokumentów przewozowych w międzynarodowym transporcie drogowym. Kontrola przebiegła pomyślnie. Inspektorzy oprócz klasycznego i dobrze znanego papierowego druku dokumentu przewozowego CMR sprawdzili także jego elektroniczny odpowiednik w specjalnie do tego celu projektowanym systemie informatycznym pn. „e-CMR”.

Przewiduje się, że w perspektywie tylko najbliższych 10 lat wymiana handlowa towarów z zastosowaniem przewozu drogowego w UE wzrośnie o kilkanaście procent. Biorąc pod uwagę fakt, że 99% informacji w przewozach transgranicznych wymieniane jest na papierze, należy czynić starania dla wydajniejszego przetwarzania tych informacji. Cyfryzacja takich dokumentów mogłaby znacznie zwiększyć wydajność transportu i przyczynić się tym samym do sprawnego funkcjonowania europejskiego wspólnego rynku, który dąży do zapewnienia swobodnego przepływu towarów i usług wewnątrz UE. Więcej informacji na stronie: https://katowice.witd.gov.pl/?p=6369 (Źr.www.katowice.witd.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet