10 mar 2022

10 mar 2022

eCMR:  Konieczne jest dostosowanie polskich przepisów do wymagań elektronizacji obiegu dokumentów transportowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Polska ratyfikowała protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczący elektronicznego listu przewozowego w 2019 roku,  jednak nadal eCMR nie jest stosowany powszechnie. Powód – brak spójności polskiego prawa.

Ustawa o transporcie drogowym wskazuje na „konieczność używania dokumentacji papierowej na potrzeby kontroli drogowej i przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym”. Prawo przewozowe że „dowodem zawarcia umowy przewozu jest potwierdzony przez przewoźnika list przewozowy, którym może być także przekaz elektroniczny…”.

Przedsiębiorcy drukują list przewozowy w 3 kopiach, co generuje koszty nie tylko papieru i sprzętu, ale również całego procesu zarządzania dokumentacją. Zastosowanie elektronicznych dokumentów przewozowych ograniczy konieczność wykonywania setek połączeń telefonicznych i maili na rzecz dostępu do aktualnego statusu przewozu i dokumentów z jednego miejsca. Odchodząc od papieru
w transporcie zleceniodawcy i transport zaoszczędzą nawet 160 mln kartek, przy założeniu, że wykorzystują 3 kopie każdego dokumentu na transport. Takie założenie przekłada się nawet na 360 mln drzew rocznie.

Co więcej – rozporządzenie eFTI stosuje się od dnia 21 sierpnia 2024 r we wszystkich krajach UE, więc czasu na przygotowanie rozwiązania nie ma wcale za wiele. Prawo polskie nie jest spójne z postanowieniami rozporządzenia UE i wymaga nowelizacji.  Z inicjatywą powołania niezależnego forum wspierającego zapisy rozporządzenia eFTI wystąpili zarówno uczestnicy łańcucha dostaw jak i zrzeszenia firm zajmujących się transportem.

Na wniosek wspomnianych podmiotów organizacja GS1 Polska jako niezależna i globalna jednostka standaryzująca stworzyła niezależne forum.  Jego uczestnikami, poza kluczowymi dostawcami rozwiązań eCMR, czy operatorami logistycznymi i agencją celną są: Polski Instytut Transportu Drogowego, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego, Zrzeszenie Pracodawców – Transport i Logistyka Polska oraz Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Wyniki prac forum będą pod koniec roku przedstawione Ministerstwu Infrastruktury. (Źródło: Rzeczpospolita e -wydanie  z dn. 09.03.2022 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet