12 kwi 2018

12 kwi 2018

Dyrektywa o pracownikach delegowanych przegłosowana

Przez:

Sekcja: Aktualności

Wczoraj przegłosowany został  przez ambasadorów krajów członkowskich UE tekst dyrektywy o pracownikach delegowanych. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w głosowaniu, które odbędzie się 21 czerwca w Radzie UE. Następnym krokiem będzie akceptacja decyzji na forum Europarlamentu.  Przegłosowany wczoraj tekst zawiera bardziej niekorzystne rozwiązania w porównaniu do pierwotnego projektu Komisji Europejskiej. Zaproponowano skrócony termin wejścia w życie z czteroletniego okresu przejściowego na okres dwuletni.  W miejsce pierwotnego projektu zakładającego dwuletni okres delegowania przegłosowano okres roku z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy. Nastąpiło też zaostrzenie przepisów dotyczących układów zbiorowych – będą bowiem obowiązywać wszystkie układy zbiorowe wiążące w danym regionie lub branży (dla przykładu w Niemczech obowiązuje ponad 70 tys. układów zbiorowych). Z przepisów dyrektywy wyłączony jest sektor  transportu, w odniesieniu do którego regulacje  zostaną zawarte w pakiecie mobilności.    (źr. GP nr 72 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet