26 lis 2021

26 lis 2021

Dyrektywa o Ochronie Praw Sygnalistów-kogo obejmie

Przez:

Sekcja: Aktualności

Nowe obowiązki wynikające z dyrektywy o ochronie sygnalistów docelowo dotyczyć mają wszystkich pracodawców zatrudniających powyżej 50 pracowników, zarówno ze sfery prywatnej, jak i publicznej. Termin wprowadzenia nowych procedur różni się w zależności od ilości zatrudnionych osób w przedsiębiorstwie.

Firmy z sektora prywatnego, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników, będą musiały wdrożyć procedury ochrony sygnalistów 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, której wejście jest planowane na grudzień 2021 r. Natomiast firmy zatrudniające pomiędzy 50 a 249 pracowników mają na to czas do 17 grudnia 2023r. Przedsiębiorstwa, których poziom zatrudnienia nie przekracza 50 pracowników, są zwolnieni z wprowadzania ochrony sygnalistów, mogą wdrożyć takie procesy z własnej inicjatywy.

Podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, które zatrudniają powyżej 50 osób, muszą wdrożyć procedury związane z ochroną sygnalistów w terminie 14 dnia od dnia ogłoszenia ustawy.

Podmioty z sektora finansowego oraz podmioty zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) mają obowiązek wdrożyć nowe regulacje ochrony sygnalistów niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. (źr.https://pcdk.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet