9 gru 2022

9 gru 2022

Dowody preferencyjnego pochodzenia dla towarów pochodzących z Wybrzeża Kości Słoniowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Departament Ceł poinformował, że od 2 grudnia 2022 roku produkty pochodzące z Wybrzeża Kości Słoniowej korzystają przy przywozie do UE z preferencyjnego traktowania taryfowego, w ramach wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym, wyłącznie po przedłożeniu deklaracji pochodzenia sporządzonej przez:

  • eksportera zarejestrowanego w systemie REX zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Wybrzeża Kości Słoniowej lub
  • dowolnego eksportera z Wybrzeża Kości Słoniowej, ale tylko w przypadku przesyłki zawierającej produkty pochodzące, których łączna wartość nie przekracza 6000 euro.

Dotychczas obowiązujące dowody pochodzenia (świadectwa EUR.1 i deklaracje pochodzenia sporządzane przez upoważnionych eksporterów) nie mogą być już dalej podstawą do wnioskowania o preferencyjne traktowanie przywiezionych do UE produktów z tytułu ich pochodzenia z Wybrzeża Kości Słoniowej. Jednocześnie nie został w tym zakresie przewidziany żaden okres przejściowy. Dowody pochodzenia wystawione na dotychczasowych zasadach przed 2 grudnia 2022 roku powinny być wymienione na nowe i tylko te będą podstawą do wnioskowania o preferencyjne traktowanie.(Źr.puesc.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet