25 lis 2016

25 lis 2016

Dotacje unijne dla Portu Gdańsk

Przez:

Sekcja: Aktualności

22 listopada w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju miało miejsce uroczyste wręczenie umów zawartych pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. oraz Komisją Europejską reprezentowaną przez Agencję Wykonawczą INAE, dotyczących przyznania dotacji unijnej z programu CEF Łącząc Europę dla 3 projektów – dwóch inwestycyjnych i jednego projektowego. Ich łączna wartość wyniesie ponad 140 mln EUR, przy dofinansowaniu UE na poziomie 118,7 mln EUR. a

Trzy projekty, o których mowa to:

  • rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym,
  • rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej w prawobrzeżnej części Portu Wewnętrznego (rejon Basenu Górniczego oraz nabrzeża Przemysłowego) – dokumentacja projektowa i środowiskowa oraz
  • modernizacja toru wodnego i rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku.

Na stronie Portu Gdańsk szczegółowo zaprezentowany został zakres prac przewidziany dla pierwszych dwóch projektów. Jednak największym zarówno pod względem wykonawczym, jak i kosztowym, będzie modernizacja toru wodnego wraz z rozbudową nabrzeży – przedsięwzięcie, które służyć będzie m.in. poprawie warunków i bezpieczeństwa żeglugi w Porcie Wewnętrznym.
Całkowity koszt tego przedsięwzięcia (etap I) to ponad 110 mln EUR, z czego 85% w kwocie 93,7 mln EUR dofinansowane zostanie w ramach instrumentu CEF. Więcej informacji na ten temat na stronie www.portgdansk.pl.

(źr. www.portgdansk.pl.-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet